Jste zde

Bachova květová terapie (Bachovy esence)

Bachovy esence - poradenství

Bachovy esence jsou nazývány podle jejich objevitele Dr. Edwarda Bacha z Anglie a představují bezpečný, přirozený způsob, jak se vyrovnat s negativními aspekty v životě. Tyto esence působí především na emocionální rovině, ošetřují negativní emocionální stresy a traumata z minulosti, cílem je přeměna na pozitivní postoje. Mohou být i prevencí fyzických potíží. Esence jsou vyrobeny z planě rostoucích nejedovatých rostlin. Mohou je užívat i malé děti, těhotné a kojící ženy. Bachovy esence nenahrazují odbornou zdravotní péči, ale mohou ji vhodně doplnit. Mohu Vám namíchat směs esencí přímo na míru pro Vás (na základě konzultace nebo vytestování, cena je 400 Kč i s konzultací nebo kineziologickým vytestováním) nebo Vám připravit esence podle Vašeho vlastního výběru (cena je 250 Kč za užívací lahvičku bez konzultace). Používám jen originální esence od výhradního dovozce.

Stručný přehled Bachových esencí:

Agrimony – Řepík lékařský za usměvavou tváří ukrýváte problémy

Aspen – Topol osika – máte nevysvětlitelné obavy, jste nervózní

Beech – Buk lesní – jste kritičtí a netolerantní k ostatním

Centaury – Zeměžluč lékařská – neumíte říct ne, neumíte požádat o pomoc

Cerato – Rožec – zpochybňujete svou schopnost odhadnout situaci

Cherry Plum – Slíva třešňová – máte obavu ze ztráty sebekontroly, jste ve stavu hlubokého zoufalství

Chestnut Bud – Poupě jírovce (koňského kaštanu) – neumíte se poučit ze zkušeností, děláte stále stejnou chybu

Chicory – Čekanka obecná – máte majetnické sklony, manipulujete lidmi

Clematis – Bílá lesní réva – nemáte zájem o okolní dění, oddáváte se snění za bílého dne

Crab Apple – Plané jablko – stydíte se za svůj vzhled

Elm – Jilm – máte pocity přehnané odpovědnosti, která vás vyčerpává

Gentian – Hořec nahořklý – rychle ztrácíte odvahu, propadáte pochybnostem a skepsi

Gorse – Hlodaš evropský – přepadá vás beznaděj, zklamání a pesimismus

Heather – Vřes obecný – nechcete být sám, mluvíte pořád jenom o sobě

Holly – Cesmína ostrolistá – máte návaly žárlivosti, zlosti, hněvu a nenávisti

Honeysuckle – Zimolez kozí list – žijete neustále v minulosti, ovládá vás nostalgie

Hornbeam – Habr obecný – máte kolísavé nálady, chybí vám potěšení, pociťujete mentální únavu

Impatiens – Netýkavka žlázonosná – jste popudliví, netrpěliví, reagujete velmi prudce

Larch – Modřín opadavý – máte nedostatek sebedůvěry, trpíte komplexem méněcennosti

Mimulus – Kejklířka skvrnitá – máte časté obavy ze známých věcí, ze smrti, nemoci, zkoušky…

Mustard – Hořčice polní – bez zjevných důvodů propadáte melancholii

Oak – Dub letní – silný pocit odpovědnosti vás stále nutí zdolávat překážky, ale i pak se cítíte skllíčení a vyčerpaní

Olive – Oliva – trpíte tělesnou i duševní únavou a vyčerpáním

Pine – Borovice lesní – máte výčitky svědomí a pocity viny

Red Chestnut – Červený kaštan – trpíte přehnanými obavami a starostí o druhé

Rock Rose – Devaterník penízkovitý – neustále propadáte panice, strachu, pocitu bezmoci

Rock Water – Voda z léčivých pramenů – kladete na sebe vysoké požadavky, nejste dostatečně flexibilní

Scleranthus – Chmerek roční – trpíte nerozhodností a vnitřní nevyrovnaností

Star of Bethlehem – Snědek okoličnatý – zažili jste právě tělesný či duševní šok

Sweet Chestnut – Kaštan jedlý – propadáte zoufalství, pocitu, že už více neunesete

Vervain – Sporýš lékařský – jste plní entusiasmu a snažíte se pokaždé prosadit, i když to přesahuje vaše síly

Vine – Vinná réva – máte silnou ctižádost a vůli dominovat mezi ostatními

Walnut – Vlašský ořech – cítíte se být v rozhodujícím životním období a hledáte úkryt před nejistotou a zápornými vlivy okolí

Water Violet – Žebratka bahenní – dáváte přednost samotě, jste často hrdě rezervovaní

White Chestnut – Bílý kaštan – v hlavě vám neustále kolují tíživé myšlenky, kterých se neumíte zbavit, propadáte vnitřní samomluvě

Wild Oat – Sveřep větevnatý – cítíte nespokojenost, protože nenacházíte svůj pravý životní styl a své poslání

Wild Rose – Planá šípková růže – jste apatičtí, pociťujete rezignaci, vnitřně jste kapitulovali

Willow – Vrba žlutá – cítíte zatrpklost, vnitřní hněv, považujete se za  „oběť osudu“

Kromě výše uvedených esencí č. 1 - 38 se často využívá Esence 39 – krizová esence Rescue Remedy - při nehodách, traumatech, zkouškách, po operacích.

Složení esence 39:

Devaterník penízkovitý (26) – hrůza, panika

Slíva třešňová (6) – strach, že nad sebou ztratí kontrolu

Bílá lesní réva (9) – zasněnost, mdloby

Netýkavka žlázonosná (18) – netrpělivost, nervozita

Snědek okoličnatý (29) – šok, trauma, harmonizace krizových, šokových stavů