Jste zde

Bachovy esence

 

Bachovy esence (Bachova květová terapie) - poradenství

 

Bachovy esence jsou nazývány podle jejich objevitele Dr. Edwarda Bacha z Anglie a představují bezpečný přirozený způsob, jak se vyrovnat s negativními aspekty v životě. Tyto esence působí především na emocionální rovině, ošetřují negativní emocionální stresy a traumata z minulosti, cílem je přeměna na pozitivní postoje. Mohou být i prevencí fyzických potíží. Květy nemají za úkol vyzmizíkovat psychické a tělesné symptomy, slouží však jako pomocný prostředek k překonávání toho, co tyto symptomy způsobily. Esence jsou vyrobeny z planě rostoucích nejedovatých rostlin. Mohou je užívat i malé děti, těhotné a kojící ženy. Bachovy esence nenahrazují odbornou zdravotní péči, ale mohou ji vhodně doplnit. Mohu Vám namíchat esence na míru (na základě konzultace a kineziologického vytestování, cena je 400,-    i s konzultací asi 30 minut) nebo Vám připravit esence podle Vašeho vlastního výběru (cena bez konzultace  je 250,-  Kč).

 

Používám jen originální esence od výhradního dovozce.

 

Stručný přehled Bachových esencí:

Agrimony – Řepík lékařský za usměvavou tváří ukrýváte problémy

Aspen – Topol osika – máte nevysvětlitelné obavy, jste nervózní

Beech – Buk lesní – jste kritičtí a netolerantní k ostatním

Centaury – Zeměžluč lékařská – neumíte říct ne, neumíte požádat o pomoc

Cerato – Rožec – zpochybňujete svou schopnost odhadnout situaci

Cherry Plum – Slíva třešňová – máte obavu ze ztráty sebekontroly, jste ve stavu hlubokého zoufalství

Chestnut Bud – Poupě jírovce (koňského kaštanu) – neumíte se poučit ze zkušeností, děláte stále stejnou chybu

Chicory – Čekanka – máte majetnické sklony, manipulujete lidmi

Clematis – Bílá lesní réva – nemáte zájem o okolní dění, oddáváte se snění za bílého dne

Crab Apple – Plané jablko – stydíte se za svůj vzhled

Elm – Jilm – máte pocity přehnané odpovědnosti, která vás vyčerpává

Gentian – Hořec nahořklý – rychle ztrácíte odvahu, propadáte pochybnostem a skepsi

Gorse – Hlodaš evropský – přepadá vás beznaděj, zklamání a pesimismus

Heather – Vřes obecný – nechcete být sám, mluvíte pořád jenom o sobě

Holly – Cesmína ostrolistá – máte návaly žárlivosti, zlosti, hněvu a nenávisti

Honeysuckle – Zimolez kozí list – žijete neustále v minulosti, ovládá vás nostalgie

Hornbeam – Habr obecný – máte kolísavé nálady, chybí vám potěšení, pociťujete mentální únavu

Impatiens – Netýkavka žlázonosná – jste popudliví, netrpěliví, reagujete velmi prudce

Larch – Modřín opadavý – máte nedostatek sebedůvěry, trpíte komplexem méněcennosti

Mimulus – Kejklířka skvrnitá – máte časté obavy ze známých věcí, ze smrti, nemoci, zkoušky…

Mustard – Hořčice polní – bez zjevných důvodů propadáte melancholii

Oak – Dub letní – silný pocit odpovědnosti vás stále nutí zdolávat překážky, ale i pak se cítíte skllíčení a vyčerpaní

Olive – Oliva – trpíte tělesnou i duševní únavou a vyčerpáním

Pine – Borovice lesní – máte výčitky svědomí a pocity viny

Red Chestnut – Červený kaštan – trpíte přehnanými obavami a starostí o druhé

Rock Rose – Devaterník penízkovitý – neustále propadáte panice, strachu, pocitu bezmoci

Rock Water – Voda z léčivých pramenů – kladete na sebe vysoké požadavky, nejste dostatečně flexibilní

Scleranthus – Chmerek roční – trpíte nerozhodností a vnitřní nevyrovnaností

Star of Bethlehem – Snědek okoličnatý – zažili jste právě tělesný či duševní šok

Sweet Chestnut – Kaštan jedlý – propadáte zoufalství, pocitu, že už více neunesete

Vervain – Sporýš lékařský – jste plní entusiasmu a snažíte se pokaždé prosadit, i když to přesahuje vaše síly

Vine – Vinná réva – máte silnou ctižádost a vůli dominovat mezi ostatními

Walnut – Vlašský ořech – cítíte se být v rozhodujícím životním období a hledáte úkryt před nejistotou a zápornými vlivy  

                                             okolí

Water Violet – Žebratka bahenní – dáváte přednost samotě, jste často hrdě rezervovaní

White Chestnut – Bílý kaštan – v hlavě vám neustále kolují tíživé myšlenky, kterých se neumíte zbavit, propadáte vnitřní

                                                      samomluvě

Wild Oat – Sveřep větevnatý – cítíte nespokojenost, protože nenacházíte svůj pravý životní styl a své poslání

Wild Rose – Planá šípková růže – jste apatičtí, pociťujete rezignaci, vnitřně jste kapitulovali

Willow – Vrba žlutá – cítíte zatrpklost, vnitřní hněv, považujete se za  „oběť osudu“

 

Kromě výše uvedených 38 esencí se často využívá také  krizová esence  Rescue Remedy  (č. 39) - při nehodách,

traumatech, zkouškách, po operacích.

Složení krizové esence:

Devaterník penízkovitý  – hrůza, panika

Slíva třešňová – strach, že nad sebou ztratí kontrolu

Bílá lesní réva – zasněnost, mdloby  

Netýkavka žlázonosná  – netrpělivost, nervozita

Snědek okoličnatý  – šok, trauma, harmonizace krizových, šokových stavů