Jste zde

Kineziologie One Brain - poradenství

Co je Kineziologie One Brain (Three in One Concepts):

Kineziologie One Brain, Three in One Concepts, je vzdělávací systém, který je rozšířen po celém světě a je zařazen v zahraničí do kineziologických sekcí pod mezinárodní fakultou “Three in One Concepts”. Kineziologie One Brain chápe člověka celostně, využívá poznatků z psychologie, efektivní naslouchání, zahrnuje kineziologické testování svalů, korekce  a jednoduché nápravné cviky, práci s „mapou pocitů“, …  Pomocí této metody lze řešit problémy, které vznikly následkem emocionálního stresu. Název metody One Brain, Jednotný mozek, je odvozen od ideální funkce mozku, kdy pravá a levá mozková hemisféra spolupracují. Emocionální stres může zablokovat komunikaci mezi oběma hemisférami. Kineziologický svalový test nám umožní dostat se k potřebným informacím a ke zjištění korekce, která může blok jemně a účinně odstranit. Klient je neustále v bdělém stavu, sám se aktivně podílí na hledání nové volby a nových způsobů chování. Prostřednictvím kineziologie One Brain můžeme na sobě pravidelně a dlouhodobě pracovat, vždy je to však o tom, převzít sám za sebe zodpovědnost, změnit svůj postoj a myšlení.

 

Jak to funguje:

Je známo, že mozek koordinuje všechny naše tělesné funkce a zaznamenává veškeré údaje do naší paměti. Přes propojení svalů s mozkem je možné se k těmto údajům dostat a člověk tak může pochopit příčinu svých problémů v současnosti.

 

S metodou One Brain jsou oprávněni pracovat jen odborně vyškolení terapeuti. Pokud jdete kamkoliv na kineziologii One Brain, chtějte vidět certifikát od mezinárodní školy Three in One Concepts (One Brain, Level 10).

 

Jak sezení probíhá

Po úvodním rozhovoru Vám pomohu navázat kontakt se sebou samým, abyste se dokázali podívat na svůj problém jinak a pochopili některé souvislosti. Při odblokování Vašeho určitého problému se spojíte se vzpomínkami uloženými ve Vašem podvědomí. Kineziologickým testem, jemnými přítlaky na předloktí, vytestujeme věk, do kterého se máme podívat a který souvisí s pojmenovaným problémem. Ve vzpomínce se podíváte, jak došlo k zablokování energie, na co jste měli v té chvíli stres. A s touto situací pak pracujeme, až dojde k uvolnění stresu a zablokované energie. Výsledek odbloku závisí na Vaší energii, na tom, jak jste momentálně připraveni danou změnu zpracovat. Klíč a zodpovědnost za odstranění potíží se nacházejí ve Vašem nevědomí. K odstranění potíží dochází, jestliže si klient vzpomene na obsah konfliktu, jestliže se konflikt vyváže z nervového systému a jestliže dojde k odstranění omezujících dogmat a vzorců, které v době vzniku traumatu klient přijal za vlastní. Nejde o léčení a diagnostiku, jde o obnovení duševně – tělesné rovnováhy.

 

Co nejvíce řešíte

Nejvíce přicházíte s těmito tématy: pocity méněcennosti, respekt a hranice, sebeúcta, pocity nepřijetí, vztahy, hojnost a peníze, přetížení a stresy v práci. Lze však řešit i jiné problémy, můžete zadat jakékoliv téma.

 

S čím metoda One Brain také pomáhá:

zlepšit schopnost učení a koncentrace

zlepšit schopnost komunikace, sebejistotu, imunitu

obnovit duševní a tělesnou rovnováhu

řešit poruchy chování, poruchy učení (dyslexie, dysgrafie  apod.)

při hyperaktivitě, při pocitech vyloučení z kolektivu

odstranit stresy ve škole, v zaměstnání

odstranit strach z mluvení před lidmi

odstranit pomočování

objevit skryté motivace a vzorce našeho chování

řešit strachy, fobie  atd.

 

Výměnná hodnota:
konzultace 1,5 hod. ... 1500,- Kč (při 1. návštěvě), stálí klienti: 1200,- Kč.

Moje vzdělání: Kineziologie One Brain (Three In One Concepts), 1.až 13. stupeň (metodou One Brain se zabývám od roku 2000).

Kineziologické odblokování nenahrazuje lékařskou péči, ale může ji vhodně doplnit.